ประแจขันปอนด์ Adjustable Torque Screwdriver

หมวดหมู่สินค้า: SCREWDRIVERS & DRIVER BITS
รหัส : 007-145-7430
ราคา 8,400บาท

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 1155 ผู้ชม

WERA ประแจขันปอนด์ Adjustable Torque Screwdriver

  • Accuracy ± 6% (EN ISO 6789)
  • Kraftform handle with anti-roll protection, multi-component.
  • Attention ! When not in use for long periods, adjust torque to smallest value to avoid unnecessary spring stress.
 
Stock No Item Hex Dr Torque Range Graduation Length (mm) Box
007-145-7430 7430 1/4" 0.10-0.34 0.015Nm 142 1
007-145-7440 7440 1/4" 0.3-1.2 Nm 0.05Nm 155 1
007-145-7441 7441 1/4" 1.2-3.0 Nm 0.10Nm 155 1
007-145-7442 7442 1/4" 3.0-6.0Nm 0.25Nm 155x100 1
007-145-7445 7445 1/4" 2.5-11.5 in. lbs. 0.5 in. lbs. 155 1
007-145-7446 7446 1/4" 11.0-29.0 in. lbs. 1.0 in. lbs. 155 1
007-145-7447 7447 1/4" 25.0-55.0 in.lbs. 2.5 in.lbs. 150 x 100 1